Szkolenie IPR

Szkolenie IPR: Klucz do Profesjonalnej Ochrony Roślin

Wprowadzenie

Szkolenie IPR (Integrowana Produkcja Roślin) oferowane przez Agroszkolenia stanowi fundament dla rolników i specjalistów w dziedzinie rolnictwa, którzy chcą wdrażać praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ochrony roślin.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia IPR jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania agrotechnikami i środkami ochrony roślin, tak aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności produkcji rolniczej.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

  • Zasady integrowanej produkcji roślin i jej korzyści dla środowiska.
  • Metody monitorowania i prognozowania występowania szkodników i chorób.
  • Praktyczne zastosowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony roślin.
  • Prawne aspekty stosowania środków ochrony roślin.

Metodologia szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów, co umożliwia uczestnikom bezpośrednie zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Każde szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

Korzyści z udziału

Ukończenie szkolenia IPR nie tylko zwiększa kompetencje rolników w zakresie ochrony roślin, ale także otwiera drogę do uzyskania certyfikatów i znaków jakości, co może być wykorzystane w działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Lokalizacja i terminy

Szkolenia odbywają się w różnych lokalizacjach w Polsce, a dokładne terminy i miejsca są regularnie aktualizowane na stronie Agroszkolenia.