Szkolenia z Integrowanej Produkcji Roślin

Szkolenia z Integrowanej Produkcji Roślin – Agroszkolenia

Wprowadzenie

Agroszkolenia oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin (IPR), które są zgodne z ustawą o środkach ochrony roślin. Szkolenia te są niezbędne dla rolników pragnących przystąpić do systemu IPR, co umożliwia nie tylko stosowanie środków ochrony roślin, ale również ubieganie się o dodatkowe dopłaty w ramach nowych ekoschematów.

Cel i znaczenie szkolenia

Integrowana produkcja roślin to system zarządzania uprawami, który minimalizuje negatywny wpływ rolnictwa na środowisko, jednocześnie zwiększając efektywność produkcji. Uczestnictwo w systemie IPR wymaga od rolników udziału w szkoleniach, które zapewniają nie tylko wiedzę, ale także stosowne zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje.

Struktura i treść szkolenia

Szkolenie podstawowe trwa dwa dni i obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę z zakresu stosowania środków ochrony roślin w sposób zrównoważony. Każde szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, które jest ważne przez pięć lat. Po tym okresie konieczne jest odnowienie kwalifikacji poprzez jednodniowe szkolenie uzupełniające.

Korzyści z uczestnictwa

Rolnicy uczestniczący w systemie IPR mogą ubiegać się o dopłaty w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), co stanowi dodatkowy bodziec finansowy. Ponadto systemhttps://www.agroszkolenia.pl/ IPR zwiększa renomę i konkurencyjność na rynku, co jest potwierdzone certyfikatem wydawanym przez jednostki certyfikujące.

Lokalizacja i koszty

Szkolenia organizowane są w Strzyżewicach, a koszt udziału wynosi 450 zł brutto. Sposoby płatności obejmują płatności online, przelew bankowy lub gotówkę.

Dla rolników zainteresowanych uczestnictwem w systemie IPR, szkolenia te stanowią niezbędne narzędzie do rozwoju zawodowego i zwiększenia efektywności swoich praktyk rolniczych. Więcej szczegółów na temat szkoleń oraz sposobów zapisu można znaleźć bezpośrednio na stronie Agroszkolenia.